burun

  1. Mezarkabul

    Burun Kelimesinin Kökeni

    Eski Türkçe bur- "kokmak, tütmek" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bu "buhar, koku" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiştir.
Üst Alt