köken bilgisi

 1. Mezarkabul

  Vatan Kelimesinin Kökeni

  Arapça wṭn kökünden gelen waṭan وطن "kişinin doğduğu veya yaşadığı yer, ikametgâh, konut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṭana وطن "ikamet etti, konakladı" fiilinin mastarıdır.
 2. Mezarkabul

  Parsel Kelimesinin Kökeni

  Fransızca parcel "parça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince particella "parçacık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pars, part- "parça, pay, kısım, kıta" sözcüğünün küçültme hali küçültme halisidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde prə-ti- biçiminden evrilmiştir. Bu...
 3. Mezarkabul

  Apartman Kelimesinin Kökeni

  Fransızca appartement "müstakil dairelere bölünmüş bina" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince appartimentum "bölüntü, bölümlere ayrılmış olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince appartire "ayırmak, hisselere bölmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil...
 4. Mezarkabul

  Rektör Kelimesinin Kökeni

  Fransızca recteur "üniversite yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rector "rehber, kılavuz, yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regere, rect- "doğrultmak, yönetmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir.
 5. Mezarkabul

  Kent Kelimesinin Kökeni

  Soğdca kand "şehir, kale" sözcüğünden alıntıdır. Ayrıca kend sözcüğü de aynı anlama gelmektedir. İrani kökenli sözcük TTü 20. yy'a dek "köy, kırsal yerleşim" anlamında kullanılmıştır. Anadolu'da 20. yy'dan eski olan yer adlarında daima "köy, çok küçük yerleşim, mezra" anlamında rastlanır. Dil...
 6. Mezarkabul

  Selam Kelimesinin Kökeni

  Arapça slm kökünden gelen salām سلام "1. sağ ve sağlam olma, güvende olma, barışık olma, sağlık, selamet, barış, güvenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima "sağ ve sağlam idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şalāmu veya şulmu sözcüğü ile eş...
 7. Mezarkabul

  Elviye Kelimesinin Kökeni

  Arapça alwiyat ألوية "sancaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwy kökünden gelen liwāˀ لواء "sancak" sözcüğünün çoğuludur.
 8. Mezarkabul

  Briyantin Kelimesinin Kökeni

  Fransızca brillantine "1. çok parlak bir tür ipek [esk.], 2. parlatıcı saç veya sakal yağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brillant "parlak, parıldayan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca briller "parlamak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil İtalyanca aynı...
 9. Mezarkabul

  Libero Kelimesinin Kökeni

  İtalyanca libero "özgür, serbest" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince līber sözcüğünden evrilmiştir. İlk kez 28.03.1964'te İtalya'da oynanan Inter-Milan maçı münasebetiyle Gündüz Kılıç tarafından Türk futbol diline kazandırılan kelimedir.
 10. Mezarkabul

  Santrafor Kelimesinin Kökeni

  İngilizce centre forward "orta ileri" deyiminden alıntıdır. Santrafor hücumun ortasında yer aldığı için bu ismi almıştır.
 11. Mezarkabul

  İşmar Kelimesinin Kökeni

  Ermenice nşmar նշմար "işaret, simge, alamet" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *nişmār sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) oşmūrdan, oşmār-...
 12. Mezarkabul

  Makyaj Kelimesinin Kökeni

  Fransızca maquillage "boya ve güzellik malzemeleriyle görüntüsünü değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maquiller "boyamak, süsleyerek değişik hale sokmak" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca maken "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil...
 13. Mezarkabul

  Tereyağı Kelimesinin Kökeni

  Farsça tare (taze, yaş) kökünden türetilmiştir. Eskilerde buz dolabı yokken uzun ömürlü olmadığı için taze tüketilirdi. Zeytin yağı gibi diğer yağlar uzun ömürlü idi. Onun için tereyağı ver zaman taze idi. Bunun için tereyağı ismini almıştır.
 14. Mezarkabul

  Lahmacun Kelimesinin Kökeni

  Tarihte En Eski Kaynak lahm-ı acīnli börek [ Evliya Çelebi, Seyahatname (1680 yılından önce) ] Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir. Kelime Kökeni Arapça lḥm...
 15. Mezarkabul

  Anahtar Kelimesinin Kökeni

  Yeni Yunanca aniχtēri ανοιχτηρι "açkı, açacak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anoíktēr ανοίκτηρ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca anoígō ανοίγω "açmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca aynı anlama gelen oígō οίγω fiilinden...
 16. Mezarkabul

  Pervers Kelimesinin Kökeni

  Fransızca pervers "sapık, kuraldışı, kötü niyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen perversus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pervertere "devirmek, altüst etmek, ihlal etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vertere, vers- "döndürmek...
 17. Mezarkabul

  Burun Kelimesinin Kökeni

  Eski Türkçe bur- "kokmak, tütmek" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bu "buhar, koku" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiştir.
 18. Mezarkabul

  Baskül Kelimesinin Kökeni

  Fransızca bascule "bir eksen üzerinde oynayan çubuk, tahtırevalli, her çeşit terazi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca baculer "tepmek, tekme atmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca battre "dövmek" ve Fransızca cul "kıç, arka" sözcüklerinin bileşiğidir.
 19. Mezarkabul

  Şapka Kelimesinin Kökeni

  Bulgarca ve Sırpça aynı anlama gelen şapka sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Fransızca chapeau "başlık, şapka" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Geç Latince cappellus "küçük külah" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince capa veya cappa "külah, külahlı cübbe"...
 20. Mezarkabul

  Muvahhit Kelimesinin Kökeni

  Arapça wḥd kökünden gelen muwaḥḥid موحّد "bir kılan, tevhitçi, Müslüman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada "tek ve bir idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) failidir.
Üst Alt